TILBAKE

N1B TECH

N1B Tech (NASDAQ: Narves1Biblioteket TECH) er et multinasjonalt teknologiselskap som driver flere internettjenester, hovedsakelig innen reklame, nettsøk, kunnskapsbank, nettskyen og programvare. De fleste inntektene til selskapet kommer fra AdWords, en reklametjeneste som plasserer reklame rundt søkeresultater.

Selskapet er også kjent for en nettportal, søkemotor, en nettkatalog, webmail, nyhetsaggregator, nettanonser og lignende tjenester.

N1B Tech ( NASDAQ: Narves1Biblioteket TECH ) is a multinational technology company that operates several Internet services , mainly in advertising, web search, knowledge bank , cloud and software . Most income of the company comes from AdWords , an advertising service which places advertising around search results.

The company is also known for a web portal , search engine, a web directory, webmail , news aggregator , nettanonser and similar services.