TILBAKE


Narves1biblioteket reiste til Bergen for å åpne sitt første opplevelsessenter. Et spennende og interaktivt sted for læring om N1Bs historie.